Dörrautomatik som ökar funktion
och användarvänlighet

Smart dörrautomatik för entréer och passager med stort personflöde eller vid behov av tillgänglighetsanpassning.

Läs mer

Dörrautomatik

Helhetslösningar anpassade efter era behov

En fördel med dörrautomatik är den höga graden av anpassning som är möjlig. Dessutom kan det kopplas ihop med andra system som motorlås, larm och passersystem.

Dörrautomatik
Dörrautomatik

Vad är dörrautomatik?

Automatiska dörrsystem innefattar flera delar som arbetar tillsammans för att underlätta öppningen av dörrar. Dessa system används ofta i områden med mycket folk, som till exempel i shoppingcenter, företagslokaler, bostadsrättsföreningar, akademiska institutioner och medicinska faciliteter. Den primära anledningen till användningen av automatiska dörrar är att förbättra tillgängligheten och användarvänligheten i byggnader.

Lägg en beställning

Tillgänglighetsanpassning

I många fall krävs det tunga ståldörrar för att uppfylla säkerhets- och brandkrav, vilka kan vara svåra att hantera för personer med rörelsehinder, äldre och barn. Detta är varför det ofta finns krav på att utrusta minst en ingång med automatiska dörrar för att säkerställa att byggnaden är tillgänglig för alla människor, oberoende av deras fysiska kapacitet. Sedan 2009 måste Sverige, enligt FN:s konvention, säkerställa att byggnader är anpassade för att ge personer med rörelsehinder likvärdiga förutsättningar.

Snabb leverans

Välj önskade beslag och tillbehör

Bygg eget säkerhetssystem

Dörrautomatik

Olika dörrtyper med dörrautomatik

Automatiserade dörrsystem är tillgängliga för olika typer av dörrar, inklusive slagdörrar, skjutdörrar och dörrslussar, med syftet att underlätta genomgång med minimal ansträngning. För enkelentréer används ofta armbågskontakter som automatiskt öppnar dörren. I shoppingcenter föredras dörrautomatik lämplig för skjutdörrar och dörrslussar, som aktiveras genom rörelsedetektor. Utöver att öppna och stänga är funktionen designad för att snabbt stänga efter att någon passerat, för att bibehålla inomhustemperaturen.

Dörrautomatik
Automatiska skjutdörrar har blivit en självklarhet i moderna byggnader, särskilt där det förekommer höga personflöden, dvs. gångtrafik in och ut. Dörrarnas förmåga att erbjuda smidigt och snabbt tillträde gör dess automatiska funktion till ett absolut måste i offentliga miljöer, som exempelvis köpcentrum, sjukhus och flygplatser, för att nämna ett par populära användningsområden. Utöver den uppenbara […]
I dagens allt mer digitaliserade och automatiserade värld har elslutbleck och modern dörrautomatik blivit nyckelkomponenter för att säkerställa smidiga och säkra passagelösningar. Men hur fungerar egentligen elslutbleck, låssystem och modern dörrautomatik? I denna artikel utforskar vi dessa teknologier i detalj och deras betydelse för säkerhet och bekvämlighet i moderna byggnader och anläggningar. Hur elslutbleck fungerar […]
En sensor för dörrautomatik kombinerad med artificiell intelligens möjliggör AI-analys av data som kan anpassa dörröppningens hastighet och bredd baserat på individens närhet och rörelsemönster. Detta öppnar inte bara för en mer energieffektiv drift, utan även förmågan att genomföra prediktivt underhåll och proaktivt identifiera säkerhetsrisker. Det resulterar i en högre nivå av både tillgänglighet, användarvänlighet […]
Dörrautomatik

Samspel mellan olika system

I många byggnader integreras dörrautomatiken med larm- och passersystem för att skapa en centralstyrd byggnadsautomation och för att ge ökad kontroll. Exempelvis kan en RFID-tagg öppna ett kodlås som automatiskt låser upp dörren. Kodlås kan även kopplas samman med dörrautomatik-systemet för att påbörja en öppning av dörren direkt vid upplåsning. På samma sätt kopplas dörrautomatiken och dess sensorer till larmsystemet som kan avisera larmcentral vid angrepp av dörr eller upprepade tillträdesförsök.

Lägg en beställning

Klassning av dörrautomatik

Dörrautomatik behöver precis som dörrarna de kontrollerar ha en hög säkerhets- och funktionsklassning. Dörrautomatik omfattas av EN 16005 som gäller för all dörrautomatik inom EU. Denna standard kontrollerar allt ifrån konstruktion, installation och användning. Dessutom ställs krav på att dörrautomatik behöver ha CE-märkning.

Dörrautomatik som ingår i klassificeringen low-energy kan användas utan säkerhetssensorer. Anledning till att säkerhetssensorer krävs vid dörrautomatik definierade som fullenergiautomatik är mycket enkel. Dessa system hanterar tyngre dörrar således behovet av större kraft. Detta leder även till ökad risk för skador vilket innebär att dörren måste ha säkerhetssensorer och klämskydd.

Dörrautomatik

Var används dörrautomatik?

Sjukhus
Det är extra viktigt med dörrautomatik på sjukhus av en rad olika skäl. Först och främst handlar det om att tillgänglighetsanpassa för äldre, sjuka och svaga personer. Samtidigt är det i denna miljö viktigt att tänka på hygien och minska potentiell smittspridning. Därför är armbågskontakt en smidig lösning som minimerar användandet av handtag vilket ökar risken för smittspridning.

Skolor
På skolor behöver brand- och säkerhetsdörrar installeras. För barn i ung ålder skapar en tung ståldörr både ett onödigt energikrävande moment samtidigt som det finns en relativt stor skade- och klämrisk inblandad. Dörrautomatik löser båda dessa problem samtidigt som det möjliggör passage av stora mängder personer vid raster. Dörrautomatik har även krav på speciella karmar med sensorer som inte stänger dörren om något finns emellan.

Köpcentrum och offentliga byggnader
För alla olika byggnader som hanterar passage av en stor mängd personer dagligen krävs en smidig dörrautomatik. Detta hade annars snabbt lett till köbildning och missnöje vilket hade orsakat förseningar, minskad handel, ökad risk för klämskador och mycket mer. Dörrautomatik hanterar alla dessa aspekter med bravur, genom dess möjlighet att programmeras efter specifika förutsättningar. Dörrautomatiken ska kunna släppa igenom mycket människor på samma gång, bibehålla god säkerhet, spara på byggnadens energi genom att bevara temperatur och slutligen erbjuda god inbrottsäkerhet efter stängning.

Vad består dörrautomatiksystem av?

Dörrautomatik
Själva lådan och armen som kopplas samman med dörren som utför själva arbetet. I Lådan finns mekanismen som styr rörelsen med hjälp av en elmotor eller hydraulik.

Rörelsesensorer eller armbågskontakt
Dessa sensorer eller knappar kan läsa av rörelse eller tryck och genom detta leverera kommandon till dörrautomatiken som öppnar eller stänger dörr.

Kortläsare eller passersystem
Dessa system kräver auktorisering av användare för att möjliggöra öppning. Detta kan vara genom RFID-tagg, kort eller kod. Dessa system kan sammankopplas och möjliggör då öppning av dörr som ett kommando baserat på godkänd auktorisering av passersystem.

Trådlös kommunikation
Dörrautomatiken kan fjärrstyras via fjärrkontroll eller uppkopplad dator för att omprogrammeras eller felsökas.

Fördelar med system för automatisk dörröppning
  • Förbättrad hygien
  • Enkel passage för funktionsnedsatta, äldre och barn
  • Förenklar passage för alla i trafikerade byggnader
  • Bra i sammanhang som involverar lyft och transport av varor
  • Del av ett säkerhetssystem där flera delar samverkar för hög inbrottsäkerhet
  • Anpassningsbart baserat på byggnad
  • Stänger dörrar automatiskt vilket bevarar inomhustemperatur
  • Säkrar ordentlig stängning av dörr
  • Ökar dörrens livslängd
Dörrautomatikens funktioner

Mekaniska dörrkoordinatorer för brandklassade pardörrar
Brandklassade pardörrar används ofta i utrymningsvägar och i områden där brandskydd är av yttersta vikt. För dessa dörrar är det kritiskt att de stänger korrekt för att förhindra spridningen av rök och eld. En mekanisk dörrkoordinator spelar här en avgörande roll. Denna enhet säkerställer att dörrarna stänger i rätt ordning och förhindrar därmed att dörrarna blockerar varandra eller stänger felaktigt vilket skulle kunna kompromissa dörrarnas brandmotstånd.

En mekanisk dörrkoordinator består vanligtvis av ett system av armar och kammar som är fästa vid dörrarnas övre delar. När dörrarna stängs, aktiveras koordinatorsmekanismen för att först låta den aktiva dörren (den som vanligtvis används och som har låset) stängas delvis innan den passiva dörren (den som vanligtvis är låst eller mindre använd) börjar sin stängningsprocess. Detta säkerställer att den passiva dörren alltid är i rätt position för att den aktiva dörren ska kunna låsa och försegla dörrutrymmet effektivt.

Dörrautomatik med säkerhetssensorer
Modernt dörrautomatiksystem är ofta utrustade med olika typer av säkerhetssensorer för att minska risken för olyckor, särskilt i offentliga och högtrafikerade områden. En vanlig typ av säkerhetsutrustning är sensorlister. Dessa är monterade längs dörrbladets kanter och på dörrarnas omgivande ramstrukturer.

Sensorlisterna innehåller vanligtvis en serie av taktila eller optiska sensorer som detekterar objekt eller personer i dörröppningens väg. När ett hinder upptäcks, skickar sensorerna en signal till dörrautomatikens styrenhet, som omedelbart stoppar eller omvänder dörrbladets rörelse för att förhindra kollision. Dessa säkerhetssensorer är avgörande för att förhindra personskador och skador på egendom. De är särskilt viktiga i miljöer där barn, äldre, personer med funktionsnedsättning eller hög fotgängartrafik förekommer.

Annons