Sensorlist

En sensorlist är en viktig komponent i system för dörrautomatik, designad för att öka säkerheten och förhindra klämskador. Denna enhet känns igen som en lång, smal remsa monterad på dörrkarmens kant eller på själva dörren. Sensorlisten detekterar objekt eller personer som finns i dörröppningen och hindrar därmed dörren från att stängas om något befinner sig i vägen. Det fungerar genom att sända ut signaler – antingen mekaniska, optiska eller taktila – och reagerar när dessa signaler avbryts, vilket signalerar att dörren omedelbart ska stoppas eller öppnas igen. Detta bidrar till en säkrare miljö genom att minska risken för skador, särskilt i miljöer med hög trafik eller där barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar rör sig.

Annons