Tillgänglighetsanpassning

  • Hem
  • Tillgänglighetsanpassning

Tillgänglighetsanpassning syftar till att göra dörrar mer tillgängliga för alla användare, oavsett fysiska begränsningar eller funktionsnedsättningar. Inom dörrautomatik innebär detta att man installerar automatiska dörröppnare som kan aktiveras genom olika metoder såsom rörelsesensorer, tryckknappar eller till och med fjärrkontroller. Syftet är att underlätta passagen för personer med rörelsehinder, äldre, personer med barnvagnar eller individer som bär på tunga föremål. En väl utformad tillgänglighetsanpassning tar hänsyn till faktorer som dörröppningens bredd, tröskelns höjd och dörröppningens hastighet för att säkerställa att alla kan använda dörren med minimal ansträngning.

Annons